StaffStaff

Professor
Shigeru Saito

Lecturer
Masataka Kuroda

Tomonori Takazawa

Assistant Professor
Yuichi Ogino

Kenichi Sekimoto

Kazuhiro Kubo

Rie Mieda

Toshiyuki Suzuki

Takashi Suto

Masafumi Kimura

Kouichi Sakaue

Tomonobu Sato

Akihito Takemae

Joe Ota

Doctor

Yousuke Kuroiwa

Satomi Murata

Satiko Ito

Oncology center (palliative care)
Makiko Yamada

Surgery center Professor
Yuji Kadoi

Intensive care unit Professor
Hiroshi Hinohara

Assistant professor
Masaru Tobe

Masafumi Kanamoto

Akihiro Yanagisawa

Hiroaki Matsuoka

Jiro Kamiyama

Aya Kamiyama

Shinya Sakamoto

Doctor

Sayaka Hio

Maiko Otaka

Graduate students
Satomi Sugimine
Tatsuo Horiuchi
Tadanao Hiroki

LINEで送る
[`evernote` not found]