StaffStaff

Professor
Shigeru Saito

Lecturer
Chizu Aso

Yuichi Ogino

Takashi Suto

Assistant Professor
Rie Mieda

Tadanao Hiroki

Tatsuo Horiuchi

Sachiko Ito

Jo Ohta

Masaki Orihara

Masashi Tamura

 

 

Doctor
Minami Kumakura

Ayaka Motegi

Chihiro Yoshikawa

Takashi Haraguchi

Yumi Hamano

Oncology center (palliative care)
Makiko Yamada

Surgery center 

Professor
Yuji Kadoi

Intensive care unit 

Professor
Tomonori Takazawa

Lecturer

Assistant professor
Masaru Tobe

Masafumi Kanamoto

Hiroaki Matsuoka

Akihito Takemae

Yukie Murooka

Yusuke Matsui

Ryo Takada

Keiko Suzuki

Satomi Sugimine

Aya Kamiyama

Doctor
Sayaka Hio

Maiko Otaka

Takashi Sakamoto

 

Graduate students
Kazuhiro Nagumo

Ikuya Koibuchi